Nemajetková újma a její odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění při nemajetkové újmě

S pojmem nemajetková újma se setkáváme v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v § 2958. Obecně se jedná o všechny druhy újmy, které nejsou materiální povahy a neznamenají pro poškozeného materiální ztrátu. V případě dopravní nehody se za nemajetkovou újmu považuje především odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Pro získání maximálního odškodného za nemajetkovou újmu je nezbytná asistence a zastoupení kvalifikovaným právním subjektem.

 

Bolestné a stanovení jeho výše

Při uplatňování výše bolestného po dopravní nehodě se vychází z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění. Každému zranění přísluší určitý počet bodů. Do konce roku 2013 byla hodnota jednoho bodu ve výši 120,-Kč, se vstupem v platnosti vyhlášky č. 440/2001 Sb. se hodnota jednoho bodu vypočítává z 1% hodnoty průměrného měsíčního příjmu obyvatelstva za předchozí rok.

Hodnota bodu bolestného za poslední čtyři roky:

  • rok 2015 – 256,86,-Kč/1 bod
  • rok 2016 – 264,67,-Kč/1 bod
  • rok 2017 – 275,89,-Kč/1 bod
  • rok 2018 – 295,04,-Kč/1 bod

Nárok na bolestné lze uplatnit jednorázově nejen po stabilizaci pacienta, ale též po celou další dobu léčby, kdy vznikne další bolestné – např. další operace, léčba, rehabilitace apod. V případě náročného způsobu léčby lze navýšit nárok na bolestné v některých případech až o 50%.

 

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění

Každý vážnější úraz s sebou přinese následky na zdraví, které přetrvávají i po ukončené léčbě a jsou trvalého charakteru. Tyto následky znamenají omezení dosavadního života postiženého a jeho zapojení do normálního dřívějšího života. Jedná se o snížené uspokojování jeho životních a společenských potřeb, kulturního, společenského, politického i náboženského života, omezení výkonu povolání nebo přípravy na ně, další vzdělávání a studium. Jeho výhled do budoucna v porovnání se situací před zdravotní újmou je snížen, omezen a musí být tedy spravedlivě odškodněn. Pro posouzení a uplatnění nároků na ztížení společenského uplatnění je nutný revizní lékařský posudek. Maximální náhrada za 100% znemožnění společenského uplatnění je stanovena přibližnou částkou ve výši 11 milionů korun, posuzuje se celkem 9 kategorií z celého spektra faktorů ovlivňující kvalitu budoucího života. Sečtením položek všech kategorií se dospěje ke koeficientu, který je procentuální poměrnou částkou vzhledem k 100 % znemožnění a vyjadřuje celkovou hodnotu odškodnění.

 

Při nárokování odškodnění je výhodné se obrátit na odborníky

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že problematika odškodňování nemajetkové újmy nejen po dopravních nehodách je velmi komplikovaná záležitost, kterou dokáže posoudit a nárokovat pouze subjekt s dlouholetými zkušenostmi z této oblasti. Při individuálním získávání odškodného nemá běžný člověk šanci nárokovat všechny druhy náhrad, které mu ze zákona náleží. Určitým problémem může být i zastupování běžnými advokáty v případě vymáhání odškodného, kteří nemají dostatečné zkušenosti s touto oblastí a podcení důležitost revizních lékařských posudků a ostatních aspektů při nárokování odškodného.

Pouze subjekt s dlouholetými zkušenostmi v oblasti odškodňování dopravních nehod, pracovních úrazů, ublížení na zdraví jako výsledek trestných činů a jiných zdravotních postižení může klientovi opravdu nabídnout všestranné vyřešení jeho nároků na odškodnění s důrazem na maximální výši odškodného.

Spolek na ochranu práv poškozených vám rád poskytne bezplatnou konzultaci vašeho případu, zastupování a získání maximálního odškodného.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *